Hộc di động HDD04

  • Hộc di động HDD04  được làm từ Gỗ MFC .
  • Sản phẩm được cung cấp bởi Nội thất TOZ – Nội thất văn phòng khởi nghiệp.
NOTE: Giá đã bao gồm VAT 10%.