Hộc di động HDD02

  • Hộc di động HDD02 được làm từ gỗ MFC .
  • Sản phẩm được cung cấp bởi Nội thất TOZ – Nội thất văn phòng khởi nghiệp.
NOTE: Giá đã bao gồm VAT 10%.